NIR

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลาย (NIR) สำหรับห้องปฏิบัติการ (DA7250 NIR Analyzer) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่าง เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายในเวลา 6 วินาที สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite DA 7250 DA 7250 SD สำหรับใช้ในสายการผลิต (Process NIR Instrument) สามารถวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบบ Real-time DA 7350 DA 7350 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์ในถังผสม (Mixer) หรือภายในท่อลำเลียงที่เป็นระบบปิด พร้อมกับตรวจสอบค่าสีหรือสิ่งผิดปกติที่อาจปนเปื้อนในกระบวนการผลิตจากกล้องที่มีอยู่ในตัวเครื่อง DA 7440 DA 7440 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) ติดต่อขอรายละเอียด