ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือจากทั่วโลก

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอาหารจากผู้ผลิตเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากหลายประเทศ ทั่วโลก

บริการครบวงจร

บริการติดตั้ง ให้ความรู้ สอนใช้งาน และดูแลเครื่องมือตลอดระยะการใช้งาน

ประสบการณ์กว่า 25 ปี

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2537 และเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย