Tihn Intapichet

Elementor #25352

Resource/แหล่งข้อมูล SPECIM: Introduction to Hyperspectral Imaging and Agricultural/Food Applications บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “SPECIM: Introduction to Hyperspectral Imaging and Agricultural/Food Applications” บรรยายและสาธิตการใช้งานเครื่องโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SPECIM Spectral Imaging Ltd. ประเทศฟินแลนด์ ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพสเปคตรัม และ รศ. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ให้เกียรติบรรยายเป็นภาษาไทย ติดต่อขอรายละเอียด

Elementor #25347

Resource/แหล่งข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิต บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิต” บรรยายโดยทีมจากบริษัท จาร์พาฯ และ ผศ.ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื้อหาประกอบด้วย น้ำในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช แสงและภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของพืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการทำฟาร์มเกษตร

Video – Flour

Resource/แหล่งข้อมูล การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” บรรยายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ การทดสอบคุณภาพของเมล็ดข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีด้วยเครื่อง Falling Number และเครื่อง Glutomatic system การวัดคุณสมบัติแป้งข้าวสาลีในสายการผลิต การทดสอบคุณภาพโด (Dough) และผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี https://www.youtube.com/watch?v=cJ2XFuKWuaE&t=646s ติดต่อขอรายละเอียด

Video – Texture

Resource/แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม” บรรยายและสาธิตการวิเคราะห์โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญ คุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกันกับ Mr. Paul Brown และ Ms. Katie Plummer จากบริษัท Stable Micro System ติดต่อขอรายละเอียด

Video – PortableMS

Resource/แหล่งข้อมูล การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer” และสาธิตการใช้งานโดย Ms. Jennifer Piper ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท BaySpec, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายสรุป ติดต่อขอรายละเอียด

Video – Water Activity

Resource/แหล่งข้อมูล การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระอย่างถูกวิธี คำบรรยาย: ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ AquaLab หัวข้อบรรยายประกอบด้วย หลักการพื้นฐานที่ควรรู้ การเตรียมตัวอย่าง วิธีการทำความสะอาดเครื่องที่ถูกต้อง และตอบคำถามโดยทีม Tecnical Service  เพื่อการใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อขอรายละเอียด

Refractometer

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้น (Refractometer) เครื่อง Refractometer ทั้งแบบส่องและดิจิตอล สำหรับวัดปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลและเกลือในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ไวน์ น้ำปลา ซีอิ๊วขาว ฯลฯ มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ผู้ผลิต DeltaTrak®, Inc.Country: USAWebsite Analog Brix Meter Sugar Refractometer Salinity Refractometer™ Model 24240 Salinity Refractometer™ Model 24240 ติดต่อขอรายละเอียด

pH

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัด pH และกระดาษทดสอบ (pH Meter & Indicator Labels) เครื่อง pH แบบพกพาพร้อมหัววัดที่สามารถเสียบเข้าไปในตัวอย่างสำหรับวัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและกึ่งแข็งกึ่งเหลว ผู้ผลิต DeltaTrak®, Inc.Country: USAWebsite Water Resistant pH Meter Model 24310 Standard Probe Heavy Duty Piercing Pocket ISFET pH Meter Model 24006 เครื่องวัด pH แบบพกพาสำหรับวัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว หัววัดทำจากวัสดุที่ไม่ใช่แก้ว ไม่แตกง่ายและไม่ต้องเก็บในสารละลาย กระดาษทดสอบความเข้มข้นของคลอรีนและ Quaternary Ammonium Chlorine Test Papers Model 50014 Quaternary Ammonium Test Papers Model 50013 ติดต่อขอรายละเอียด

Thermometer

Product/ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermometer) Digital Thermometer – เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพาซึ่งกันน้ำได้ ใช้งานง่าย และสะดวก ผู้ผลิต DeltaTrak®, Inc.Country: USAWebsite Min/Max Alarm Digital – Thermometerเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิทั้งภายนอกและภายในเครื่องและส่งสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ากำหนด Timer – นาฬิกาจับเวลา Infrared Thermometer – เทอร์มมิเตอร์แบบอินฟราเรดซึ่งวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวอย่าง Thermo-Hygrometer – เทอร์โมมิเตอร์แบบวัดได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ FlashLink Data Logger – อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 10,339 ข้อมูลต่อครั้ง และกำหนดความถี่ได้ตั้งแต่ทุก 3 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง USB Data Logger – อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิแบบ USB Temperature Recorder – บันทึกอุณหภูมิระหว่างขนส่งลงในกระดาษ 5 วัน ถึง 90 …

Thermometer Read More »

Package Seal Strength

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ (Package Seal Strength/ Burst Tester) ทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึม ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ที่ผลิตจากแผ่นฟิล์มและฟอยล์ ตามมาตรฐาน ASTM F-1140, ISO-11607 ผู้ผลิต TM Electronics, IncCountry: USAWebsite FN 1310 ติดต่อขอรายละเอียด