บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

103 ซอยลาซาล 43 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 088 874 2201, 02 399 3060 ต่อ 130-136
โทรสาร : 02 748 6969

Call us

+66 88 874 2201

Mail

info@charpa.co.th

Location

103 ซอยลาซาล 43 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260