Tihn Intapichet

Seed

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิเคราะห์เมล็ด AM 5200 เครื่องวัดความชื้นธัญชาติ (Aquamatic 5200) สามารถหาค่าความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (pellet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้ร่วมวิจัยกับ USDA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จึงรวดเร็ว ทดสอบภายใน 10 วินาที มีหน้าจอสัมผัสแบบสี ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite SC6000R เครื่องวัดขนาดและความผิดปกติของธัญชาติ (SeedCount) สามารถวัดความกว้าง ยาว หนา จำนวนเมล็ด วัดความผิดปกติ เช่น ท้องไข่ ข้าวเปลือก จุดดำ เส้นแดง หรือเมล็ดเหลือง ของเมล็ดธัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ซึ่งให้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใน 30 วินาที …

Seed Read More »

Lab Mill

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องบดตัวอย่างสำหรับห้องปฏิบัติการ (Lab Mill) สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอ รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เครื่องมีระบบ Safety ในการทำงานเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite เครื่องบดชนิด Disc Mill จะบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็ดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ทำให้สูญเสียความชื้นในระหว่างการบด LM 3610 LM 3310 เครื่องบดชนิด Hammer Mill จะช่วยบดให้ตัวอย่างละเอียดและสม่ำเสมอด้วยระบบตะแกรงในตัว LM 3100 LM 210 ติดต่อขอรายละเอียด

Wheat Analyser

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพแป้งสาลี เครื่องวิเคราห์ปริมาณและความแข็งแรงของกลูเตนในแป้งสาลี (Glutomatic System) เครื่องมือใช้วิเคราะห์หาปริมาณ Water Binding of Gluten, Dry Gluten Content, Gluten Index, Wet Gluten Content แบบรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแป้งสาลีตั้งต้นหรือควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตได้ ตัวเครื่องใช้งานง่าย หน้าจอสีสัมผัส มีฟังก์ชั่นในการคำนวณผลและบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite Perten Glutomatic 2000/Gluten Index Centrifuge 2010/Glutork 2020 Wet Gluten Quantity: 20%/30%/40% เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเอนไซม์ในข้าวสาลี (Falling Number) FN 1310 FN 1000 เครื่องมือใช้ตรวจสอบการทำงานของเอ็นไซม์ในแป้งสาลี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการกำหนดคุณภาพของแป้งสาลีและใช้บ่งชี้ว่าแป้งสาลีนั้นสามารถจะนำมาผลิตเป็น ขนมปัง เค้ก หรือบะหมี่ได้ดีหรือไม่ เครื่องวิเคราะห์สอบคุณสมบัติการดูดน้ำของแป้งสาลี (Dough Lab) DoughLAB เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติแป้งสาลีในระหว่างการทำโด …

Wheat Analyser Read More »

Portable

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดแบบพกพา (Portable Meter) เครื่องวัดคุณภาพของผักผลไม้แบบพกพา (Produce Quality Meter) F-750 สามารถวัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Mater แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR ได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 310-1100 nm และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB และ SD Card เพื่อ export ข้อมูลการทดสอบ ผู้ผลิต  Felix Instruments Inc.Country: USAWebsite เครื่องวัดคุณภาพของมะม่วงและอะโวคาโดแบบพกพา (Avocado and Mango Quality Meter) สามารถวัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Matter แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR ได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 640-1050 nm ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการทดสอบและพิกัด GPS ณ จุดที่วัดได้ และชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB, SD …

Portable Read More »

Volscan

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ (Volscan Profiler) เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่สมมาตรหรือวัดปริมาตรได้ยาก เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  กล้วย ส้ม ไก่สด เป็นต้น โดยใช้เทคนิคแสงเลเซอร์ในการสแกนตัวอย่าง ทำให้ทราบความกว้าง ความยาว ความสูง และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดในรูปแบบสามมิติ และสองมิติได้ ทำให้สามารถตรวจสอบรูปร่างที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ผู้ผลิต Stable Micro SystemsCountry: United KingdomWebsite ภาพ 3D ของครัวซ็อง ภาพ 3D ของผมที่มีน้ำหนักและผมชี้ฟู ภาพ 3D ของหัวเทียน ติดต่อขอรายละเอียด

Texture Analyser

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser) เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความนุ่มเหนียว โดยการวัดค่าแรงที่กระทำต่อตัวอย่าง เพื่อประเมินคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า อีกทั้งเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับสินค้าในท้องตลาด                ตัวเครื่องทำงานร่วมกันกับโปรแกรมวิเคราะห์ที่แสดงกราฟผลการทดสอบแบบ  real-time พร้อมกับแสดงผลเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น AOAC, AIB, ASTM และ GMIA เป็นต้น ผู้ผลิต Stable Micro SystemsCountry: United KingdomWebsite TA.XTPlusC TA.XTExpressC ติดต่อขอรายละเอียด

Hyperspectral

Product/ผลิตภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพสเปกตรัม (Hyperspectral Imaging cameras) เป็นกล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกภาพและ NIR Spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom Imaging ซึ่งแสดงผลความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งตัวกล้องมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพและวัดสเปกตรัมด้วยอัตราการบันทึกข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมประเภทต่างๆ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ผู้ผลิต Specim, Spectral Imaging LTD.Country: FinlandWebsite Vegetation Research Health Food Analysis Crime Investigation Art Analysis Specim IQ กล้อง Specim IQ เป็นกล้องถ่ายภายภาพสเปคตรัมแบบพกพามีสเปคตรัมในช่วง VNIR (400-1000nm) เหมาะสำหรับใช้นอกห้องทดลอง เช่นงานด้านการเกษตรในแปลง หรือ งานด้านสืบสวนอาชญากรรม ตัวกล้องมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย มีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้และสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพื่อบันทึกข้อมูล Specim FX10 Specim FX17 กล้อง Specim FX10 และ …

Hyperspectral Read More »

VSA

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นกับค่าปริมาณน้ำอิสระ Vapor Sorption Analyser (VSA) เครื่องวัดค่า Vapor Sorption Analyser (VSA) สามารถทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm curve ด้วยวิธี Dynamic Dewpoint Isotherm method (DDI) และ Dynamic Vapor Sorption method (DVS) โดยตัวเครื่องจะประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB และ DLP เครื่องทำงานแบบ Stand-Alone ใช้งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ และน้ำหนักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างพร้อมบันทึกเวลาตลอดการทดสอบ ทำให้ได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและสังเกตจุดวิกฤตที่เป็นปัจจัยสำคัญต่ออายุการเก็บได้อย่างชัดเจน  โดยมีโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการวัดได้ทั้งตัวเลขและกราฟ   ผู้ผลิต METER Group, Inc.Country: USAWebsite กราฟ Absorption และ Desorption Isotherm ของน้ำตาล …

VSA Read More »

RVA

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser ,RVA) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการให้ความร้อนเพื่อ ควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประเมินการทำงานของเอนไซม์ในแป้ง ทำนายผลของการเติมส่วนผสมต่างๆ (Premix)       อีกทั้งทำนายผลของการดัดแปร (Modified) ที่มีต่อคุณสมบัติของแป้ง และประเมินอัตราการสุกของแป้งในผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Extrusion ได้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบวิธีการวัดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เวลา ความเร็วรอบใบพัด และมีวิธีการวัดตามมาตรฐานสากลพร้อมใช้งาน เช่น มาตรฐาน ICC, RACI และ AACC เครื่องมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในช่วงความหนืดและอุณหภูมิที่ต้องการ ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite รุ่น TecMasterวัดความหนืดได้ในช่วง 20-8,000 cP ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC กราฟความหนืดของข้าวอะไมโลสสูงและอะไมโลสต่ำ รุ่น 4500วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cPความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC กราฟความหนืดของแป้งชนิดต่างๆ …

RVA Read More »

Water Activity

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112) โดยมีเครื่องวัด Water Activity (aw) Aqualab สามารถใช้วัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด ของแข็ง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ผู้ผลิต METER Group, Inc.Country: USAWebsite Aqualab 4TE/PRE สามารถวัดค่า aw ด้วยเทคนิคที่ได้รับการรับรอง AOAC  ในเวลาเพียง 5 นาที AquaLab 4TE AquaLab PRE Aqualab TDL สามารถวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ โดยเทคนิค Tunable Diode …

Water Activity Read More »