Resource/แหล่งข้อมูล

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม

คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม” บรรยายและสาธิตการวิเคราะห์โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญ คุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกันกับ Mr. Paul Brown และ Ms. Katie Plummer จากบริษัท Stable Micro System