Product

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermometer)

Digital Thermometer – เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพาซึ่งกันน้ำได้ ใช้งานง่าย และสะดวก

ผู้ผลิต

DeltaTrak®, Inc.
Country: USA
Website

Min/Max Alarm Digital – Thermometerเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิทั้งภายนอกและภายในเครื่องและส่งสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ากำหนด

Timer – นาฬิกาจับเวลา

Infrared Thermometer เทอร์มมิเตอร์แบบอินฟราเรดซึ่งวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวอย่าง

Thermo-Hygrometer – เทอร์โมมิเตอร์แบบวัดได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

FlashLink Data Logger – อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 10,339 ข้อมูลต่อครั้ง และกำหนดความถี่ได้ตั้งแต่ทุก 3 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

USB Data Logger – อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิแบบ USB

Temperature Recorder – บันทึกอุณหภูมิระหว่างขนส่งลงในกระดาษ 5 วัน ถึง 90 วัน