Product

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ (Package Seal Strength/ Burst Tester)

ทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึม ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ที่ผลิตจากแผ่นฟิล์มและฟอยล์ ตามมาตรฐาน ASTM F-1140, ISO-11607

ผู้ผลิต

TM Electronics, Inc
Country: USA
Website

FN 1310