Products

Hyperspectral

Product/ผลิตภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพสเปกตรัม (Hyperspectral Imaging cameras) เป็นกล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกภาพและ NIR Spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom Imaging ซึ่งแสดงผลความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งตัวกล้องมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพและวัดสเปกตรัมด้วยอัตราการบันทึกข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมประเภทต่างๆ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ผู้ผลิต Specim, Spectral Imaging LTD.Country: FinlandWebsite Vegetation Research Health Food Analysis Crime Investigation Art Analysis Specim IQ กล้อง Specim IQ เป็นกล้องถ่ายภายภาพสเปคตรัมแบบพกพามีสเปคตรัมในช่วง VNIR (400-1000nm) เหมาะสำหรับใช้นอกห้องทดลอง เช่นงานด้านการเกษตรในแปลง หรือ งานด้านสืบสวนอาชญากรรม ตัวกล้องมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย มีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้และสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพื่อบันทึกข้อมูล Specim FX10 Specim FX17 กล้อง Specim FX10 และ …

Hyperspectral Read More »

VSA

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นกับค่าปริมาณน้ำอิสระ Vapor Sorption Analyser (VSA) เครื่องวัดค่า Vapor Sorption Analyser (VSA) สามารถทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm curve ด้วยวิธี Dynamic Dewpoint Isotherm method (DDI) และ Dynamic Vapor Sorption method (DVS) โดยตัวเครื่องจะประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB และ DLP เครื่องทำงานแบบ Stand-Alone ใช้งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ และน้ำหนักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างพร้อมบันทึกเวลาตลอดการทดสอบ ทำให้ได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและสังเกตจุดวิกฤตที่เป็นปัจจัยสำคัญต่ออายุการเก็บได้อย่างชัดเจน  โดยมีโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการวัดได้ทั้งตัวเลขและกราฟ   ผู้ผลิต METER Group, Inc.Country: USAWebsite กราฟ Absorption และ Desorption Isotherm ของน้ำตาล …

VSA Read More »

RVA

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser ,RVA) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการให้ความร้อนเพื่อ ควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประเมินการทำงานของเอนไซม์ในแป้ง ทำนายผลของการเติมส่วนผสมต่างๆ (Premix)       อีกทั้งทำนายผลของการดัดแปร (Modified) ที่มีต่อคุณสมบัติของแป้ง และประเมินอัตราการสุกของแป้งในผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Extrusion ได้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบวิธีการวัดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เวลา ความเร็วรอบใบพัด และมีวิธีการวัดตามมาตรฐานสากลพร้อมใช้งาน เช่น มาตรฐาน ICC, RACI และ AACC เครื่องมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในช่วงความหนืดและอุณหภูมิที่ต้องการ ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite รุ่น TecMasterวัดความหนืดได้ในช่วง 20-8,000 cP ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC กราฟความหนืดของข้าวอะไมโลสสูงและอะไมโลสต่ำ รุ่น 4500วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cPความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC กราฟความหนืดของแป้งชนิดต่างๆ …

RVA Read More »

Water Activity

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112) โดยมีเครื่องวัด Water Activity (aw) Aqualab สามารถใช้วัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด ของแข็ง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ผู้ผลิต METER Group, Inc.Country: USAWebsite Aqualab 4TE/PRE สามารถวัดค่า aw ด้วยเทคนิคที่ได้รับการรับรอง AOAC  ในเวลาเพียง 5 นาที AquaLab 4TE AquaLab PRE Aqualab TDL สามารถวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ โดยเทคนิค Tunable Diode …

Water Activity Read More »

NIR

Product/ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลาย (NIR) สำหรับห้องปฏิบัติการ (DA7250 NIR Analyzer) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่าง เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายในเวลา 6 วินาที สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ผู้ผลิต PerkinElmer Inc.Country: USAWebsite DA 7250 DA 7250 SD สำหรับใช้ในสายการผลิต (Process NIR Instrument) สามารถวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบบ Real-time DA 7350 DA 7350 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์ในถังผสม (Mixer) หรือภายในท่อลำเลียงที่เป็นระบบปิด พร้อมกับตรวจสอบค่าสีหรือสิ่งผิดปกติที่อาจปนเปื้อนในกระบวนการผลิตจากกล้องที่มีอยู่ในตัวเครื่อง DA 7440 DA 7440 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) ติดต่อขอรายละเอียด