Charpa Techcenter Co.,Ltd.

Implement Your Goal High Accuracy Measurement

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในฐานะตัวแทนจำหน่ายเครืองมือวิทยาศาสตร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่มีคุณภาพหลายชนิดเพื่อใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนโดยตรงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก ทั้งจากประเทศอังกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!

+66 88 874 2201

info@charpa.co.th