บริการรับวิเคราะห์
# First Last Handle
1 Water Activity (Aw) Otto @mdo
2 Texture Analyser Thornton @fat
3 Rapid Visco Analyser (RVA) Thornton @fat
4 Sorption Isotherm Thornton @fat
5 Larry the Bird @twitter
  • ลำดับ
  • การบริการวิเคราะห์
  • 1.
  • Water Activity (Aw)
  • 2.
  • Texture Analyser
  • 3.
  • Rapid Visco Analyser (RVA)
  • 4.
  • Sorption Isotherm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคณพร พรหมมาศ

โทรศัพท์ 02-399-3059-62 ต่อ 134 โทรสาร 02-748-6969

E-mail : applications@charpa.co.th

ดาวน์โหลดใบรับบริการวิเคราะห์