เครื่องวัดความหนืดของแป้ง
(Rapid Visco Analyser)

ใช้วัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ตามอุณหภูมิ และเวลาที่เปลี่ยนไป นิยมใช้วัดคุณสมบัติของแป้ง แป้งโมดิฟายด์และคุณสมบัติของข้าว โดยสามารถออกแบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างอิสระ พร้อมมีวิธีทดสอบคุณสมบัติของแป้ง และข้าวที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

Feature Products

Three Gas Analyzer

- เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจนแบบพกพา - สามารถทดสอบได้ทั้งแบบในถุงบรรจุภัณฑ์ ในกล่องและโกดังเก็บตัวอย่าง - น้ำหนักเบา พกพาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ง่าย

ดูรายละเอียด


Ethylene Gas Analyzer

- เครื่องวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเอทิลีนในผักผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย แอปเปิ้ล เป็นต้น - สามารถวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนในปริมาณต่ำสุดถึง 10 ppbv - บันทึกผลภายในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องแบบ Real-time - สามารถปรับอัตราการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

ดูรายละเอียด


Produce Quality Meter

-เครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบบพกพา -วัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Matter แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR -ทดสอบได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 310-1100 nm -สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB และ SD Card

ดูรายละเอียด


Lab Mill

เครื่องบด Lab Mill สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอสะดวกและปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ - เครื่องบดชนิด Hammer Mill จะช่วยบดให้ตัวอย่างละเอียดและสม่ำเสมอด้วยระบบตะแกรงในตัว - เครื่องบดชนิด Disc Mill จะบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็กลงโดยไม่ทำให้สูญเสียความชื้น

ดูรายละเอียด


Package Headspace Gas Analyzer

เครื่องวัดออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา ใช้สำหรับวัดก๊าซในภาชนะบรรจุ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมขบคี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก ผลไม้สด

ดูรายละเอียด


VIEW OFFER

เรียนรู้และป้องกันปัจจัยที่ทำให้อาหารบูดเสีย (ตอนที่1)

ทวิเม อาหารเสีย คือการที่อาหารเปลี่ยนจากสภาพปกติไปในทางไม่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรารู้สึกได้จากกลิ่น รส การสัมผัส และการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ ตัวการสำคัญคือ อากาศและออกซิเจน ความชื้น แสง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

อ่านต่อ...

CHARPA TECHCENTER