ผลิตภัณฑ์
 • Generic placeholder image
  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)
  สำหรับวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร เครื่องสำอาง ยา วัสดุพลาสติก หนัง เส้นใย และวัสดุอื่นๆ สามารถวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความนุ่มเหนียว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความกรอบ ความมีสปริงจากการวัดค่าแรงกระทำต่อตัวอย่างโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส
 • Generic placeholder image
  เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)
  เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) สามารถวัดค่า aw ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื้องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น หรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือน้ำ วัดผลในเวลาเพียงห้านาที รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและ Personal Care ตาม USP Method (1112)
 • Generic placeholder image
  เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Rapid Visco Analyser)
  ใช้วัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ตามอุณหภูมิ และเวลาที่เปลี่ยนไป นิยมใช้วัดคุณสมบัติของแป้ง แป้งโมดิฟายด์และคุณสมบัติของข้าว โดยสามารถออกแบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างอิสระ พร้อมมีวิธีทดสอบคุณสมบัติของแป้ง และข้าวที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
 • Generic placeholder image
  Hyperspectral Imaging Camera
  กล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกทั้งภาพและ NIR spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom Imaging ซึ่งแสดงความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร เคมี ยา และเครื่องสำอาง ฯลฯ
 • Generic placeholder image
  Three Gas Analyzer
  - เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจนแบบพกพา - สามารถทดสอบได้ทั้งแบบในถุงบรรจุภัณฑ์ ในกล่องและโกดังเก็บตัวอย่าง - น้ำหนักเบา พกพาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ง่าย
 • Generic placeholder image
  Ethylene Gas Analyzer
  - เครื่องวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเอทิลีนในผักผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย แอปเปิ้ล เป็นต้น - สามารถวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนในปริมาณต่ำสุดถึง 10 ppbv - บันทึกผลภายในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องแบบ Real-time - สามารถปรับอัตราการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 • Generic placeholder image
  Produce Quality Meter
  -เครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบบพกพา -วัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Matter แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR -ทดสอบได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 310-1100 nm -สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB และ SD Card
 • Generic placeholder image
  Lab Mill
  เครื่องบด Lab Mill สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอสะดวกและปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ - เครื่องบดชนิด Hammer Mill จะช่วยบดให้ตัวอย่างละเอียดและสม่ำเสมอด้วยระบบตะแกรงในตัว - เครื่องบดชนิด Disc Mill จะบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็กลงโดยไม่ทำให้สูญเสียความชื้น
 • Generic placeholder image
  Package Headspace Gas Analyzer
  เครื่องวัดออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา ใช้สำหรับวัดก๊าซในภาชนะบรรจุ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมขบคี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก ผลไม้สด
 • Generic placeholder image
  Package Seal Strength/Burst Tester
  เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ ใช้ทดสอบความแข็งแรงและการรั่ว ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 • Generic placeholder image
  Leak Tester/ Flow Tester
  เครื่องวัดการรั่วของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะบรรจุอาหารและยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง
 • Generic placeholder image
  เครื่อง Aquamatic 5200
  - สามารถหาความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (Pallet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA - วิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง - รวดเร็ว - ทดสอบภายใน 10 นาที - มีความแม่นยำสูง - หน้าจอสัมผัสแบบสี