Package Headspace Gas Analyzer

ผู้ผลิต : - None -

เครื่องวัดออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา ใช้สำหรับวัดก๊าซในภาชนะบรรจุ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมขบคี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก ผลไม้สด