Event

ผู้ผลิต Texture Analyser ร่วมแสดงสินค้าในงาน FIA 2008

Mr. Terry Deadman ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย ของบริษัท Stable Micro Systems ร่วมกับทีมงานจาร์พา แสดงสินค้าในงาน Food Ingrediants Asia 2008 ณ ศูนย์กลางการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2008 ที่ผ่านมา

2008-09-24

จาร์พาจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์ The Unscrambler

จาร์พาร่วมกับ CAMO อินเดีย ซึ่งเป็น Regional Office ของภาคพื้นเอเชีย มีกำหนดจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล The Unscrambler "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดยมี Mr. Goswami S. VP (sales) มาเป็นผู้บรรยาย ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

2008-09-11

CHARPA TECHCENTER