โทรศัพท์สายตรง: 088-874-2201 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

30 May 2016 ::: “Water Activity for Shelf Life Prediction and Quality Control”

Charpa Techcenter Co.,Ltd. 103 Soi Lasalle 43 Lasalle Street Bangna Bangkok 10260 Thailand
Mobile: 088-874-2201 Phone: +66 0 2399 3059-62,Ext. 130-136 Fax: +66 0 2748 6969