โทรศัพท์สายตรง: 088-874-2201 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

Home

Recent Events

1-3 June 2016 ::: โ€The 4th Current Drug Development International Conference 2016"

เธˆเธฒเธฃเนŒเธžเธฒ เน€เธ‚เน‰เธฒเธฃเนˆเธงเธกเนเธชเธ”เธ‡เธชเธดเธ™เธ„เน‰เธฒเนƒเธ™เธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเธŠเธธเธกเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ "The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016 in Thailand" เธ‹เธถเนˆเธ‡เธกเธตเธ‚เธถเน‰เธ™เธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธงเธฑเธ™เธ—เธตเนˆ 1-3 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2559 เธ“ เน‚เธฃเธ‡เนเธฃเธก Phuket Graceland Resort & Spa, เธซเธฒเธ”เธ›เนˆเธฒเธ•เธญเธ‡ เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธ เธนเน€เธเน‡เธ•

30 May 2016 ::: “Water Activity for Shelf Life Prediction and Quality Control”

 

บรรยากาศงานสัมมนา “Water Activity for Shelf Life Prediction and Quality Control” วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC ซึ่งมี Mr. Brady Carter จากบริษัท Decagon Device ผู้ผลิตเครื่องมือวัดค่า Water Activity สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร จาร์พาขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

...see more photos

 

 

 

30 May 2016 ::: “Water Activity for Shelf Life Prediction and Quality Control”

 

บรรยากาศงานสัมมนา “Water Activity for Shelf Life Prediction and Quality Control” วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC ซึ่งมี Mr. Brady Carter จากบริษัท Decagon Device ผู้ผลิตเครื่องมือวัดค่า Water Activity สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร จาร์พาขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

...see more photos

 

 

 

29-31 March 2016 ::: VICTAM ASIA 2016

 

จาร์พา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในงาน Victam Asia 2016 ท่านยังคงสามารถติดต่อขอเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจได้ที่บริษัทตลอดเวลา

 

15 January 2016 ::: การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากภาพถ่ยโดยเทคโนโลยี Hyperspectral Imaging

คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา “การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากภาพถ่ยโดยเทคโนโลยี Hyperspectral Imaging” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กทม. ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกัน

     ในงานนี้มี Dr. Esko Herrala, Director ของบริษัท Specim แห่งประเทศฟินแลนด์มาเป็นวิทยากร และมี ดร. จิตติมา วีระนันทนาพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ร่วมการบรรยายและให้คำแปล

 

 

30 November 2015 ::: การอบบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอาหาร” แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ภาพถ่ายบรรยากาศการอบบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอาหาร” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 24 คน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ค่ะ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมได้แก่

     • เครื่องวัดเนื่อสัมผัส (Texture Analyser)

     • เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser, RVA)

     • เครื่องวัดค่า Water Activity, aW

 

...click to see more photos....

 

 

15 September 2015 ::: The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Cosmetic and Pharmaceutical

click for larger photo

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันหลังจบการสัมมนาเรื่อง The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Cosmetic and Pharmaceutical ซึ่งในงานมี Mr. Brady Brady Weldon จากบริษัท Decagon Devices, Inc. แห่งสหรัฐอเมริกา และ Miss. Christina Turnbull จากบริษัท Stable Micro Systems แห่งสหราชอาณาจักร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

 

14 September 2015 ::: The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Food

ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันหลังจบการสัมมนาเรื่อง The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Food ซึ่งในงานมี Mr. Brady Brady Weldon จากบริษัท Decagon Devices, Inc. แห่งสหรัฐอเมริกา และ Miss. Christina Turnbull จากบริษัท Stable Micro Systems แห่งสหราชอาณาจักร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

 

9-11 SEPTEMBER 2015 ::: Food Ingrediants Asia 2015

Decagon Devices Stable Micro Systems

 

     จาร์พาร่วมกับ Decagon Devices Inc. และ Stable Micro Systems ออกงานแสดงสินค้า Food Ingrediants Asia 2015 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า BITEC

 

14 JULY 2015 ::: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ:การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และระกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ:การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และระกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

จาร์พาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฎิบัติเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร" ให้แก่นักศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่:
     1) Texture Analyser บรรยายโดย คุณรุ่งฟ้า รอดคืน
     2) The Rapid Visco Analyser บรรยาย โดยคุณคณพร พรหมมาศ

 

 

20 April 2015 ::: Rapid Analysis of Key Parameters in Resins and Boards by On-Line and Lab Analysis

Rapid Analysis on Particel board and Resin

 

จาร์พาร่วมกับ Perten Instruments จัดสัมมนาเรื่อง Rapid Analysis of Key Parameters in Resins and Boards by On-Line and Lab Analysis ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ Conference Room ชั้น 8 โรงแรม S15 Sukhumvit Hotel วิทยากรประกอบด้วย:
        ดร. ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี
        Mr. Stefan Tordenmaim

 

26-27 MARCH 2015 ::: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

click to view more photos

 

จาร์พาแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง Texture Analyser และเครื่อง RVA ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

click to view more photos

 

 

 

17-19 MARCH 2015 ::: TSAE 2015

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

 

จาร์พาร่วมงาน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference : TSAE 2015) วันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

 

16 SEPTEMBER 2014 ::: สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบองค์ประกอบในอาหารและยาด้วยเทคนิค Hyperspectral Chemical Imaging"

Seminar on Hyperspectral Chemical Imaging

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 จาร์พาได้จัดสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบองค์ประกอบในอาหารและยาด้วยเทคนิค Hyperspectral Chemical Imaging" โดยมี ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และ Mr. Harri Salo ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย

 

งานสัมมนาจัดขึ้นที่ห้อง MIR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

 

17-19 SEPTEMBER 2014 ::: THAILANDLAB 2014

ThailandLab 2014  ThailandLab 2014

 

จาร์พาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAILANDLAB 2014 ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า BITEC

 

งานครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และอุตสาหกรรม

 

 

 

11-14 JUNE 2014 ::: PROPAK ASIA 2014

จาร์พาร่วมแสดงสินค้าในงาน ProPak Asia 2014 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย

 

โพรแพ็ค เอเชีย 2014 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

 

จาร์พาขอขอบคุณทุกท่านที่แวะชมสินค้าที่บูธ

 

 

8-10 May 2014 ::: Horti ASIA 2014

Horti Asia 2014

"Horti ASIA 2014" งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในระหว่าง 8-10 พฤษภาคม 2557 เวลาเปิด 10:00-18:00 น.

การจัดงาน Horti ASIA 2014 จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพืชสวนโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และดอกไม้ของภูมิภาคอาเซียน

 

จาร์พาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมที่บูธ

 

 

7 กุมภาพันธ์ 2557 ::: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับบริษัท จาร์พาฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ" ณ ห้องประชุมบริษัทจาร์พาฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่:

1. Texture Analyser บรรยายโดยคุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย

2. The Rapid Visco Analyser บรรยายโดยคุณคณพร พรหมมาศ

3. Water Activity and Isotherm บรรยายโดยคุณรุ่งฟ้า รอดคืน

 

Past Year Events

11-13 September 2103 :: Food ingredients ASIA 2013

Decagon Devices Inc. at FIA Asia 2013 Bangkok

FIA ปีนี้ คุณ John H. Russell แผนก Sales & Support ของ Decagon Devices เป็นผู้มาเยี่ยมเยียนลูกค้าและให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจทั่วไปร่วมกับทีมงานจาร์พา

Stable Micro Systems at FIA Asia 2013 Bangkok

ทางด้าน Stable Micro Systems ก็มีคุณ Harry Schimanski และคุณ Christina Turnbull มาช่วยกันถึงสองแรง

 

ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 :: การ ตรวจวัดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

การทดสอบคุณภาพข้าว

จาร์พา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวัดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ. ห้องประชุมสีแก้ว ชั้น 1 โรงแรมมนต์มณี กรุงเทพฯ โดย คุณสุนันทา วงศ์ปิยชน นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดข้าวและ ผลิตภัณฑ์ข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับทีมงานของบริษัท จาร์พาเท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน
 

12-15 June 2103 :: ProPak Asia 2013

ทีมงานจาร์พาฯ เข้าร่วมงานแสดง สินค้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 21- Propak Asia 2013 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2556 ณ Hall 101-106 ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ ไบเทคบางนา ที่ผ่านมา

 

บริษัท จาร์พาฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมทักทาย และชมสินค้าที่บูธ

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2556 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

     คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจาร์พา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ" ณ ห้องประชุมบริษัทจาร์พา มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ40 คน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ Water Activity and Isotherm บรรยายโดยคุณเอกอนงค์ ธนาพงศธร และ Texture Analyser” บรรยายโดยคุณรุ่งฟ้า รอดคืน

 

 

 

13–15 กุมภาพันธ์ 2556 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม The Unscrambler X ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยวิจัย และพัฒนาการตรวจสอบผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ทำลาย

อบรมการใช้โปรแกรม The Unscrambler X ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง
 

จาร์พาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " "การใช้โปรแกรม The Unscrambler X ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" จัดโดย สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ทำลาย ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น

 

 

 

ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
"การใช้ NIR ในการควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและน้ำตาล"

จาร์พา จัดสัมมนาเรื่อง "การใช้ NIR ในการควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและน้ำตาล" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, และ Mr. Stefan Tordenmalm, Product Manager บริษัท Perten Instruments ประเทศสวีเดน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ทุกท่าน

 

 

 

21-23 ธันวาคม 2555 :: การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2

rice conference 2012

ทีมงานจาร์พาฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร

 

จาร์พาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชม ทักทาย และชมสินค้าที่บูธ

19-21 ธันวาคม 2555 :: "“Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DoE)- Chemometrics & Spectroscopic Applications"

Camo Training in Bangkok December 2012

จาร์พาร่วมกับบริษัท CAMO Software India ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DoE)- Chemometrics & Spectroscopic Applications” โดยใช้โปรแกรม Unscrambler X ขึ้นในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม Executive 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย Mr. Hussain Ali จาก บริษัท CAMO Software India เป็นผู้บรรยาย

28-30 พฤศจิกายน 2555 :: "The 9th SURIMI SCHOOL ASIA (BANGKOK)"

Charpa in Surimi School 2012 Bangkok

Miss Rattanan Pannarunotai of Charpa talking in "The 9th SURIMI SCHOOL ASIA (BANGKOK): Health, Wellness, and Good Taste"
Wed – Fri, 28 - 30 November, 2012 at Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok

29 - 31 สิงหาคม 2555 : ISRMAX Asia 2012

Charpa at ISRMAX ASIA 2012

ทีมงานจาร์พาฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา นานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล ข้าว ข้าวโพด- ISRMAX Asia 2012 ระหว่าง 29 - 31 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 8 ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

บริษัท จาร์พาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชม ทักทาย และชมสินค้าที่บูธ

 

 

 

23 กรกฎาคม 2555 : ความสัมพันธ์ของ Water Activity กับความชื้นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง ”ความสัมพันธ์ของ Water Activity กับความชื้นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

     ในงานสัมมนาครั้งนี้มี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Mr.Brady Carter, Research Scientist จาก Decagon Device ประเทศอเมริกา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ท่าน

 

 

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ::: งานสัมมนาเรื่อง การวัดเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, อาหารและยา


     บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส Texture Analyser จากบริษัท Stable Micro Systems ประเทศอังกฤษ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ ได้แก่

     1. “การวัดเนื้อสัมผัสเครื่องสำอางเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555

     2. “การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555

     3. “การวัดเนื้อสัมผัสกับประสิทธิภาพของยา” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555

     งานสัมมนาครั้งนี้มี Dr. Guy Jones, Global Export Manager จากบริษัท Stable Micro Systems ประเทศอังกฤษ ,ดร.ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์-ฉั่ว, ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ รศ. ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Boutique Hall ชั้น 8 โรงแรม Grand Lord Hotel ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 180 ท่าน

 

 

15 พฤษภาคม 2555 : CAMO Workshop

     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท จาร์พาฯ จัดงาน CAMO Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ANS 2012 (The 3rd Asian Near Infrared Symposium 2012) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr. Katherine Bakeev, CAMO Software Inc. เป็นผู้บรรยาย ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน

 

 

19-22 มีนาคม 2555 : งาน ISSCT CO-PRODUCTS WORKSHOP


     บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้สนับสนุนในงาน ISSCT CO-PRODUCTS WORKSHOP ซึ่งจัดโดย สมาคมนักเทคโนโลยีน้ำตาลจากอ้อยระหว่างประเทศ (ISSCT), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ไฮแอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

9 มีนาคม 2555 ::: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ


     คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจาร์พา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ" ณ ห้องประชุมบริษัทจาร์พา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 54 คน

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่:

  1. Water Activity and Isotherm บรรยายโดยคุณเอกอนงค์ ธนาพงศธร
  2. The Rapid Visco Analyser บรรยายโดยคุณวิมลรัตน์ ศุภกิจกาญจนา
  3. Texture Analyser” บรรยายโดยคุณรุ่งฟ้า รอดคืน

  

 

 

VICTAM ASIA 2012 (feed processing & biomass technology) 15-17 Feb 2012บริษัทจาร์พาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมทักทายและชมสินค้าที่บูธ

 

 

31 ม.ค.- 3 ก.พ. 2555 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่อง NIRs & Image Analyzer ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่อง NIRs & Image Analyzer ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง “ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี Dr. Mathieu Marmion และ Mr. Harri Karjalainen ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Spectral Imaging Ltd. ประเทศ Findland เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเกี่ยวกับเครื่อง Image Analyzer ในงานนี้ และคุณนลินรัตน์ นนมเกียรติศิริ จาก บ. จาร์พาฯ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างแบบไม่ทำลายโดยใช้ FQA-NIRGUN" ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน

 

 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2554 ::: สัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้เครื่อง Texture Analyser ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร”


     คณะอุตสาหรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้เครื่อง Texture Analyser ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร” โดยมีคุณรุ่งฟ้า รอดคืน จากบริษัทจาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะอุตสาหรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เข้ารับฟังประมาณ 100 คน

 

 

17 – 19 สิงหาคม 2554 ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DoE)- Chemometrics & Spectroscopic Applications”
    จาร์พาร่วมกับ บริษัท CAMO Software India ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรม Unscrambler ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DoE)- Chemometrics & Spectroscopic Applications” โดยใช้โปรแกรม Unscrambler X ขึ้นในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม Lily Place ชั้น 3 โรงแรมลิลลี่เรสซิเดนท์ ถนนสุขุมวิท 68 บางนา กรุงเทพฯ โดย Mr. Suresh Kumar BV, CAMO Chemometric Consultant เป็นผู้บรรยาย

 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ::: การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2554

International Conference in Agricultural Engineering

บริษัท จาร์พาฯ เข้าร่วมการประชุมและแสดงสินค้าใน “การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2554 (International Conference in Agricultural Engineering) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกษตร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

23-25 มีนาคม 2554 ::: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

์
บริษัท จาร์พาฯ เข้าร่วมการอบรมและแสดงสินค้าใน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว ในหัวข้อเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปข้าว (ข้าวนึ่ง ข้าวเก่า และข้าวนึ่งสมุนไพร) เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2554 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตชลบุรี

 

 

 

15 มีนาคม 2554 ::: สัมมนาวิชาการเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยวิธีไม่ทำลาย เพื่อเพิ่มการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก


      บริษัทจาร์พาเข้าร่วมสัมมนาและแสดงสินค้าในงานวิชาการ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยวิธีไม่ทำลายเพื่อเพิ่มการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์ จัดโดยสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

3-6 มีนาคม 2554 งาน Health Food & Ingredient THAILAND 2011 อิมแพค เมืองทองธานี
    บริษัทจาร์พาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเเยี่ยมชมทักทายและชมสินค้าที่บูธ

 

 

 

10-12 กุมภาพันธ์ 2554 ::: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย การใช้งาน NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

การใช้งาน NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย "การใช้งาน NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์" เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์

คุณวิมลรัตน์ ศุภกิจการจณา จากจาร์พา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างแบบไม่ทำลายโดยใช้ FQA-NIRGUN"

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ท่าน

 

 

 

12 มกราคม 2554 ::: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

Mr. Suresh giving the training course.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับจาร์พา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ" ณ ห้องประชุมบริษัทจาร์พา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่:

1. Water Activity and Isotherm บรรยายโดยคุณเบญจวรรณ วิไลวงษ์

2. The Rapid Visco Analyser บรรยายโดยคุณวิมลรัตน์ ศุภกิจกาญจนา

3. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลาย (non-destructive test) โดยคุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย

    

 

 

22-23 December 2009 ::: Pharmaceutical Development III: Process Analysis Technology (PAT) and Related Statistical Tools

Mr. Suresh giving the training course.

ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปของแข็ง, ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม, หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท จาร์พา เทคเซ็นเตอร์ จำกัด เชิญร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 3: เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ และหลักสถิติที่เกี่ยวข้อง (Pharmaceutical Development III: Process Analysis Technology (PAT) and Related Statistical Tools) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

7-16 November 2009 ::: The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy

The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy

This meeting has been run by Kasetsart University and the Asian NIR Consortium under the auspices of the International Council of NIRS (ICNIRS).

Charpa's principal companies - CAMO ASA , Perten Instruments AB, and SeedCount have been named as sponsors of this event.

 

 

 

28 October 2009 :: Sorption Isotherm Technique

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

คุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ "เท็คนิคใหม่ของการประเมินอายุการเก็บ อย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ (Sorption Isotherm Technique)" ในงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินอายุการเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ สำหรับอาหารแห้ง สมุนไพร ยา และ อาหารสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ. โรงแรม รามาการ์เด้นส์ จัดโดยบริษัท ฟูด เน็ทเิวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

 

 

 

9-11 September 2009 :: FIA 2009

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

Stable Microsystems joined FIA 2009 in Bangkok to show the new model of VolScan and to assure its sustainable support to the customers. The new model is smaller and easier to carry.

Mr. Terry Deadman also gave a talk about the Test Methodology on Texture Analysis in the conference held in conjunction with the exhibition..

 

 

 

19 สิงหาคม 2553 ::: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ

Mr. Suresh giving the training course.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (RVA และ Texture Analyser)" โดยมีคุณวิมลรัตน์ ศุภกิจการจณา และคุณรุ่งฟ้า รอดคืน จากบริษัทจาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

22-23 December 2009 :::Pharmaceutical Development III: Process Analysis Technology (PAT) and Related Statistical Tools

Mr. Suresh giving the training course.

ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปของแข็ง, ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม, หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท จาร์พา เทคเซ็นเตอร์ จำกัด เชิญร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 3: เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ และหลักสถิติที่เกี่ยวข้อง (Pharmaceutical Development III: Process Analysis Technology (PAT) and Related Statistical Tools) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

7-16 November 2009 ::: The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy

The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy

This meeting has been run by Kasetsart University and the Asian NIR Consortium under the auspices of the International Council of NIRS (ICNIRS).

Charpa's principal companies - CAMO ASA , Perten Instruments AB, and SeedCount have been named as sponsors of this event.

 

 

 

 

28 October 2009 :: Sorption Isotherm Technique

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

คุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ "เท็คนิคใหม่ของการประเมินอายุการเก็บ อย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ (Sorption Isotherm Technique)" ในงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินอายุการเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ สำหรับอาหารแห้ง สมุนไพร ยา และ อาหารสัตว์" เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ. โรงแรม รามาการ์เด้นส์ จัดโดยบริษัท ฟูด เน็ทเิวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

 

 

 

 

9-11 September 2009 :: FIA 2009

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

Stable Microsystems joined FIA 2009 in Bangkok to show the new model of VolScan and to assure its sustainable support to the customers. The new model is smaller and easier to carry.

Mr. Terry Deadman also gave a talk about the Test Methodology on Texture Analysis in the conference held in conjunction with the exhibition..

 

 

 

 

 

15-17 July 2009 :: Postharvest 2009 Exhibition and Conference

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

Charpa and Perten Instruments of Sweden joined hands to show the wide range of their renowned products such as Perten's Falling Number, Glutomatic system, Rapid Visco Analyser (RVA). Charpa also brought Texture Analyser and AquaLab Water Activity Meter to the show. We appreciated everyone who visited our booth.

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2552 :: สัมมนา “มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว” จังหวัดพิษณุโลก

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

จาร์พาจัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด พิษณุโลก และได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา สุวรรณธาดา จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มาร่วมเป็นวิทยากร

 

 

 

 

11 มิถุนายน 2552 ::: สัมมนา “มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว” จังหวัดอุบลราชธานี

ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นสินค้าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว และจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ตรวจสอบให้ผลถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตลอดการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า และผู้บริโภค

จาร์พาเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกฤษณา สุดทะสาร จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มาร่วมเป็นวิทยากร งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลลูน A โรงแรมลายทอง จ. อุบลราชธานี

 

 

 

9 - 11 March 2009 :: Seminar on Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiment (DoE), Bangkok

MVA and DoE Training Bangkok 9-11 March 2009

The first training in Thailand on Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DoE) has been a successive event through the outstanding attenders. Mr Suresh Kumar, our coach, would like to meet all of you around, espescially in the Bangkok NIR Symposium 2009 which will be held in this November. Please don't forget that there still are many free training audio files available on CAMO website awaiting for your access.

 

 

 

25-27 พฤศจิกายน 2551 จาร์พาร่วมงาน BioAsia 2008 Bangkok

พบกับทีมงานจาร์พาในงาน BioAsia ที่บูธ 157-159 ณ ศูนย์กลางการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานนี้จาร์พาจัดให้มีการบรรยาย 2 โปรแกรมด้วยกัน โดย Ms. Bronwyn Elliott, Area Manager จาก Newport Scientific และโดย Mr. Goswami S (CAMO/Asia)

 

 

24-26 กันยายน 2551 ผู้ผลิต Texture Analyser ร่วมแสดงสินค้าในงาน FIA 2008

Mr. Terry Deadman ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย ของบริษัท Stable Micro Systems ร่วมกับทีมงานจาร์พา แสดงสินค้าในงาน Food Ingrediants Asia 2008 ณ ศูนย์กลางการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2008 ที่ผ่านมา

 

 

 

11 กันยายน 2551 จาร์พาจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์ The Unscrambler

 

จาร์พาร่วมกับ CAMO อินเดีย ซึ่งเป็น Regional Office ของภาคพื้นเอเชีย มีกำหนดจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล The Unscrambler "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดยมี Mr. Goswami S. VP (sales) มาเป็นผู้บรรยาย ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

 

 

27-30 สิงหาคม 2551 งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ จังหวัดตรัง

จาร์พาร่วมแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

 

 

 

 

18-20 August 2008 "The 7th Surimi School Asia" at Radisson Hotel Bangkok

As a sponsor for this event, Stable Micro Systems is honoured to be invited to talk about the surimi applications on Texture Analyser.

 

 

 

วันพุธ-พฤหัสที่ 24-25 มิถุนายน 2551 (2 วัน) อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร

จาร์พาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ. เมือง จ. ลพบุรี

 

 

 

11-14 มิถุนายน 2551 งานแสดงสินค้า ProPak Asia 2008 BITEC บางนา

จาร์พาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมทักทายและชมสินค้าที่บูธ 

 

 

 

28 มีนาคม 2551 สัมมนาเรื่อง Aquasorp Isotherm Generator


seminar on Aquasorp isotherm generator จาร์พาจัดสัมมนาเรื่อง Isotherm Generator บรรยายโดย Mr. Brady Carter แห่ง Decagon Devices สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต เป็นวิทยากรร่วม เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับ isotherm ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแนะนำเครื่อง Aquasorp isotherm generator

งานนี้มีขึ้นที่ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้มาร่วมสัมมนาประมาณ 140 คน

 

 

 
Charpa Techcenter Co.,Ltd. 48 Soi Lasalle 43 Lasalle Street Bangna Bangkok 10260 Thailand
Mobile: 088-874-2201 Phone: +66 0 2399 3059-62,Ext. 130-136 Fax: +66 0 2748 6969