โทรศัพท์สายตรง: 088-874-2201 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

Home

Charpa E-Articles

UMAMI : รสที่ห้า

กล่าวถึงความเป็นมาของผงชูรส monosodium glutamate   กลไกที่ทำให้เราเรียกว่า ผง "ชู" รส    และผงชูรสมีรสอย่างไร    ตลอดจนวิธีการใช้ผงชูรสในผลิตภัณฑ์

C L A สารต้านมะเร็ง

ดรไมเคิล พาริซา นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (แมดิสัน) สหรัฐอเมริกา ค้นพบคุณสมบัติการต่อต้านมะเร็งของ CLA จากการศึกษาหนูที่เลี้ยงด้วยแฮมเบอร์เกอร์ทอด CLA เป็นสารที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้ในร่างกายมนุษย์

รงควัตถุในข้าวมีความสำคัญอย่างไร?

นอกจากแป้งแล้ว ในข้าวยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบในข้าวที่มีรงควัตถุสีดำหรือสีแดง เช่นข้าวเหนียวดำและข้าวแดง รงควัตถุสีดำหรือสีแดงที่พบในข้าวมีหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)

ลูกยอและคุณสมบัติ

น้ำลูกยอได้รับการส่งเสริมการขายทางสื่่อต่าง ๆ มากมาย ในตลาด MLM มีการบรรยายคุณสมบัติของน้ำลูกยอด้านการรักษาโรคต่าง ๆ ไว้อย่างเลิศลอย ในบทความนี้เล่าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีในลูกยอ ตลอดจนผลงานการวิจัยด้วย

Collagen (วิชาการ)

คงเคยได้ยินคำว่าคอลลาเจนกันมาแล้ว บทความนี้กล่าวถึงคอลลาเจน บทบาท และกลไก ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยเพิ่มขึ้น

Skin Aging (วิชาการ)

ทวิเม กล่าวถึงกลไกและสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชลาของผิวหนัง

ข้าวกับการวัดเนื้อสัมผัส

คุณนฤภร วิมลเกษม นำเสนอผลการวิเคราะห์ amylose, ความเหนอะ (stickiness) และความแข็ง (hardness) ของข้าวไทย พันธุ์ปทุมธานี 1, พันธุ์ปทุมธานี 60, ขาวดอกมะลิ 105, และ หอมคลองหลวง และได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกัน

RVA กับพันธุ์และอายุการเก็บของข้าวไทย

คุณวิมลรัตน์ ศุภกิจกาญจนา นำเสนอผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของแป้งข้าวที่อายุการเก็บของข้าวแตกต่างกัน ด้วยเครื่องวิเคราะห์ความหนืด (RVA) โดยใช้วิธีการทดสอบตาม AACC

Polyphenol สารต่อต้านออกซิเดชัน

polyphenol เป็นสารที่พบมากในพืชบางชนิดที่เรารับประทาน ผลการวิจัยพบว่า polyphenol มีบทบาทสำคัญในการเสริมความงาม จนมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี polyphenol ผสมอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

 

 

 

 

 

 

 
Charpa Techcenter Co.,Ltd. 48 Soi Lasalle 43 Lasalle Street Bangna Bangkok 10260 Thailand
Mobile: 088-874-2201 Phone: +66 0 2399 3059-62,Ext. 130-136 Fax: +66 0 2748 6969