บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและภาชนะบรรจุ

 

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในฐานะตัวแทนจำหน่ายเครืองมือวิทยาศาสตร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่มีคุณภาพหลายชนิดเพื่อใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนโดยตรงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก ทั้งจากประเทศอังกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ

เครื่องมือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย:

 • เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)
 • เครื่องวัดความหนืดแป้งอย่างรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser/ RVA)
 • เครื่องตรวจสอบปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)
 • เครื่องตรวจสอบการรั่วและความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของภาชนะบรรจุ (Package Tester)
 • เครื่องวัดองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี NIR
 • เครื่องวัดองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี NIR Spectroscopy
 • เครื่องวัดอุนหภูมิ (Thermometer)
 • เครื่องวัด pH

 

บริการ:

 • บริการสอนใช้เครื่องมือ
 • บริการให้คำปรึกษา
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
 • บริการสอบเทียบนอกสถานที่ (Calibration)
 • บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่
 • จัดสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง

CHARPA TECHCENTER