เกี่ยวกับเรา

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและภาชนะบรรจุ

 

ในเวลานับสิบปีที่มา บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครืองมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพหลายชนิดเพื่อใช้สำหรับการ ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส เครื่องวัดความหนืดแป้งอย่างรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) เครื่องตรวจสอบปริมาณน้ำอิสระ รวมทั้งเครื่องตรวจสอบการรั่วและความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของภาชนะบรรจุ นอกจากนี้ บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ยังมีฝ่ายบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการขึ้นทะเบียนอาหาร การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และ จัดการสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย